• banner de la pàgina

Quins són els avantatges del mètode de reforç d'acer per al pont d'acer Bailey?

L'objectiu del reforç dePont d'acer Baileyés reparar, reforçar, millorar la capacitat de càrrega i reforçar la funció d'utilització mitjançant la construcció de reforç, de manera que la selecció de l'esquema de reforç s'ha de basar en la millora de la qualitat del projecte de reforç.També hi ha una preparació de la construcció i criteris d'avaluació de la qualitat inadequats per als esquemes de reforç inadequats.

D'acord amb diverses preparacions típiques de l'armadura a l'Especificació tècnica per a l'armadura de disposició de formigó, i seguint l'experiència de construcció, la preparació inadequada de l'armadura es centrarà en:1.Mètode de reforç pretensat2.Mètode de reforç d'acerPont d'acer Baileyhauria de prendre el tractament de la situació general, inclòs la superfície de connexió de formigó i el tractament de la superfície de la junta de placa d'acer com a punt clau en el procés de construcció de reforç.

Per a la construcció de reforç en sec, per tal d'apropar l'acer angular a la situació del component, la situació del formigó s'ha de polir plana i lliure de residus i pols;Quan s'adopta la construcció de reforç humit, el perfil d'acer i formigó d'angle preparat s'ha d'arrebossar amb purins de làtex de ciment o preparar-se amb material de rejuntat químic de resina epoxi, la placa d'acer s'ha de desoxidar, el formigó s'ha de despolsar i la placa d'acer i el perfil de formigó s'han de netejar amb acetona o xilè per a la unió i el rejuntat.

Acords inclinats de Bailey Bridge (2)


Hora de publicació: 20-jun-2023